יום א', כו’ באלול תשע”ד
לשון
    האתר הראשי  |  דף הבית  
לפנייך טבלה המסכמת את הטיית הפועל בשבעת הבניינים,היעזרי בה כדי ללמוד איך לזהות את הבניין ואיך להטות את הפועל בזמנים שונים ובבניינים שונים.בהצלחה רבה,רבה,רבה.

טבלת סכום-הפועל.doc